Saténový králík

 

SATÉNOVÝ (Sa)

 

SK: Saténový

D: Satin – Kaninchen

GB: Satin Breeds

 

Jsou uznány všechny barevné rázy plemen s normální srstí mimo plemen s kresbou strakáčů a japonského králíka. Genotypy odpovídají příslušným plemenům či barevným rázům plemen s normální srstí.

 

                                                                                                                        Výchozí plemeno:

Slonovinový červenooký (Saslčo)                                                                   albíni

Slonovinový modrooký (Saslmo)                                                                   leucíni

Slonovinový hnědooký (Saslho)                                                                     Mbh

Černý (Sač)                                                                                                     Al

Modrý (Sam)                                                                                                   Vm

Činčilový (Sači)                                                                                              Čm

Havanovitý (Sahav)                                                                                        Ha

Červený (Sačerv)                                                                                            Nč

Marburský (SaMa)                                                                                          Ma

Zaječí (Sazaj)                                                                                                  Dl

Durynský (SaDu)                                                                                            Du

Rys (SaRys)                                                                                                    Rys

Siamský (SaSi)                                                                                                Si

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

 

 

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,4

0,9

1,4

1,9

2,3

2,6

2,8

3,0

 

Bodovací stupnice:

 

1. Hmotnost                                                                                                    10 bodů

2. Tvar                                                                                                             20 bodů

3. Typ                                                                                                              20 bodů

4. Hustota, délka, struktura srsti                                                                     15 bodů

5. Saténový lesk                                                                                              20 bodů

6. Barva krycího chlupu a podsady, mezibarva                                              10 bodů

7. Péče a zdraví                                                                                                 5 bodů

                                                                                                                        100 bodů

 

Pozice 1. – hmotnost

 

 

2,50 - 2,74 kg

2,75 – 2, 99 kg

3,00 – 4, 00 kg

8 bodů

9 bodů

10 bodů

 

Pozice 2. – tvar

Viz. Všeobecná část.


 

Pozice 3. - typ

Tělo je mírně zavalité, válcovité. Končetiny jsou silnější, středně dlouhé se vzpřímenějším postojem. Hlava samců je široká v čelní a nosní partii, u samic jemnější. Uši jsou masité, dobře osrstěné, na koncích zaoblené. Jejich délka je 10 až 11,5 cm.

 

Pozice 4. – hustota, délka a struktura srsti

Srst je mimořádně hustá a délce srsti 2,5 až 3 cm. Působením saténového faktoru jsou výrazně zmenšeny průměry všech druhů chlupů. Pesíky ale přesahují základní krycí chlup asi o 3 mm. Zmenšení průměru chlupů způsobuje výraznější zjemnění srsti. To je výrazně odlišné o plemen s normální srstí.

 

Pozice 5. - saténový lesk

Všechny druhy chlupů vykazují zvláštní, velmi silný, hedvábný a třpytivý lesk. Je vyvolán také i saténovým faktorem. To způsobuje jakoby skelný obal všech chlupů se schopností silně odrážet světelné paprsky. Nejvýrazněji se projevuje na místech s kratší srstí.

 

Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, oči a drápů

Uznány jsou barevné rázy uvedené v záhlaví tohoto standardu. Průsvitný, jakoby skelný obal působí tak, že barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy se projevuje výrazně intenzivněji v porovnání s normálně osrstěnými plemeny stejného barevného rázu. Kritéria pro barvu očí, drápů, krycího chlupu, podsady či mezibarvy odpovídají kritériím páté či šesté pozice výchozích plemen s normální srstí.

 

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

 

Přípustné vady

 

Pozice 1.:

Viz Stupnice hmotnosti.

 

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od požadovaného typu těla.

 

Pozice 4.:

Méně hustá srst, mírné odchylky od stanovené délky. Mírně hrubší srst se sklonem ke struktuře plemen s normální srstí. Ojedinělá místa se sklonem k plstnění.

 

Pozice 5.:

Méně výrazný saténový lesk.

 

Pozice 6.:

U slonovinových zvířat menší nestejnoměrnost zbarvení těla, mírné odstínové odchylky barvy očí albínů, leucínů a hnědookých. U dalších barevných rázů méně výrazná intenzita zbarvení. Dále platí připustné vady popsané v pátých a šestých pozicích výchozích plemen s normální srstí.


 

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 2,50 kg a vyšší než 4,00 kg (neklasifikován).

 

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu. Uši delší 12,5 cm a kratší než 8 cm (výluka).

 

Pozice 4.:

Výrazně řídká srst (výluka). Téměř chybějící podsada (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky krycího chlupu (výluka). Struktura srsti, která odpovídá plemenům s normální srstí. Splstěna srst na různých místech těla či větší ploše (výluka).

 

Pozice 5.:

Chybějící saténový lesk (výluka). V případech, kdy nelze saténový lesk z důvodu línání posoudit (neklasifikován).

 

Pozice 6.:

Srst silně znečištěná či výrazně skvrnitá (neklasifikován). Jiná barva očí, drápů či ostatní nepřípustné vady jsou popsány v páté a šesté pozici výchozích plemen.

 

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode